Zakres Czynności

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności prawnych  zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej. Poza doświadczoną kadrą prawników obsługę merytoryczną zapewnia Państwu zespół wykwalifikowanych pracowników.

Zakres usług

 • pełna obsługa spółek – zakładanie / likwidacja / rejestracja w rajach podatkowych
 • sporządzanie projektów aktów notarialnych
 • sporządzanie projektów aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie projektów poświadczeń:
  – własnoręczności podpisu
  – zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  – daty okazania dokumentu
  – pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  – sporządzanie projektów oświadczeń
  – sporządzanie projektów protokołów, w tym spółek
  – sporządzanie projektów  protestów weksli i czeków
  – sporządzanie projektów na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  – obsługa sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego
 • Udzielamy również szczegółowych informacji i porad prawnych w szerokim zakresie prawa cywilnego.